Laman

c

Senin, 26 Oktober 2015

Dalam Surat Ar-Rahman ayat 26-27


 
http://www.dudung.net/images/quran/55/55_26.png
kullu man 'alayhaa faanin
[55:26] Semua yang ada di bumi itu akan binasa.http://www.dudung.net/images/quran/55/55_27.png
wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami
[55:27] Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

Kemudian Rasulullah bersabda“…Demi Allah yang tidak ada Ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga  maka masuklah dia ke dalam surga. (Riwayat Bukhori dan Muslim).
Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa kodisi keimanan penghujung hayat seseorang sangat menentukan nasibnya kelak di akhirat. Walaupun seorang hamba sudah berbuat kebaikan selama hidupnya, sehingga bisa dikatakan sebagai ahli syurga,  tetapi pada saat meninggal dia kufur, maka Allah akan memasukannya ke dalam Neraka (su’ul khatimah). Sebaliknya walaupun seorang hamba telah melakukan maksiat hampir sepanjang hayat, sehingga orang mengatakannya sebagai ahli neraka, namun pada saat ia meninggal dalam keadaan taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan memasukannya ke dalam Syurga-Nya (husnul khatimah).
Berbuat baiklah selalu, karena kita tak tahu kapan tiba waktu itu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

c